Ryszard Grzyb

Ryszard Grzyb urodził się w 1956 roku w Sosnowcu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1976–1979) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979–1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. W latach 1982– 1992 był członkiem Gruppy, z którą wystawiał i uczestniczył w jej akcjach. Był też współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy – „Oj dobrze już”.

PRACE W KOLEKCJACH

Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Galerii Zachęta, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. W Muzeach Okręgowych w Katowicach, Bytomiu, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie. W prywatnych muzeach –  Fundacja Rodziny Staraków, Muzeum Jerke w Niemczech. Obrazy Ryszarda Grzyba znajdują się również w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
Równolegle do malarstwa uprawia twórczość poetycką, zadebiutował jeszcze w okresie studiów we Wrocławiu. Swoje teksty publikował w „Nowym Wyrazie” (1980, 1981), „Miesięczniku Literackim” (1981), w piśmie „Oj dobrze już˝”, w publikacji Sztuka Najnowsza. Co słychać, pod red. M. Sitkowskiej (Warszawa 1989), i Young Poets of a New Poland, (London 1993) oraz w piśmie artystycznym “Tytuł roboczy”, (2004) w “Twórczości” (2015, 2016). Jego “Zdania Napowietrzne” zostały wydane przez Świat Literacki (2005). “Ja chrząszcz”,wybór wierszy, Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza (2020).

TWÓRCZOŚĆ POETYCKA

W 2004 rozpoczął multimedialny projekt Zdania napowietrzne, w ramach którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie, „absurdalne haiku” jak mówi i umieszcza je w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom – na billboardach, pocztówkach, ołówkach, kubkach, zmienia je w neony, tabliczki informacyjne. Poprzez zawłaszczenie przestrzeni przeznaczonej dla innego rodzaju komunikatów, artysta wzmacnia siłę ich przekazu, wywołując swego rodzaju suspens.
Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za 2010.

W galerii Arttrakt prezentowane były do tej pory dwie wystawy indywidualne artysty:

Ryszard Grzyb “Wielcy Niewidzialni” w 2021 r.

Ryszard Grzyb, “Wszędzie można rozmawiać za pomocą gestów” w 2012

Sprawdź również:

Showing 1–16 of 19 results