Artur Przebindowski

NOTA BIOGRAFICZNA

Artur Przebindowski – urodzony w 1967 roku w Chrzanowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Romana Banaszewskiego w 1993 roku.
Jest zdobywcą Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 2010 roku, oraz wyróżnienia na 40. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2011.

Od 1995 regularnie prezentuje swoje prace na wystawach w Polsce i za granicą. Cechą charakterystyczną tego malarstwa jest przemyślana konstrukcja obrazu, wielopłaszczyznowość, przenikanie się i dopełnianie wielu perspektyw i planów. Wizualnie interesujące fragmenty przestrzeni miejskiej, stają się dla artysty pretekstem do tworzenia, autonomicznych układów znaków plastycznych, których działanie wzmacniane jest poprzez multiplikację i zabiegi kompozycyjne. Ważną funkcją tego malarstwa jest również wrażliwość na sensualne jakości dzieła, takie jak kolor i światło.

Artur Przebindowski prezentował obrazy na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

TWÓRCZOŚĆ

Artur Przebindowski w swoich obrazach  przedstawia kadry z wielomilionowych miast, będące specyficznym labiryntem. Analityczną przestrzeń miejska zapisaną jako spójny układ znaków plastycznych, a także piktogramy współczesnej ikonosfery miasta. Artystę interesuje miasto, które jak sam mówi, w swojej strukturze materialnej jest śladem obecności człowieka, a w warstwie emocjonalnej, śladem ograniczonej kondycji człowieka.

MIASTO

Megalopolis Artura Przebindowskiego doskonale więc obrazuje słowa Lévi- -Straussa.  „Miasto jest obiektem natury i podmiotem kultury, jednostki i grupy, marzeń i przeżyć, jest ono po prostu humanitarne”.

Jednocześnie miasto w swojej sferze strukturalnej mnoży ulice, gmachy, podwórka, oficjalne, półoficjalne, zakazane strefy, daje schronienie, ujście, zagęszczenie, ale i destrukcję. Taka wizja  może również nasuwać skojarzenia z labiryntem. Miasta na obrazach Przebindowskiego zdają się nie mieć końca. Są niczym  starożytna budowla o rozmyślnie skomplikowanym układzie sal, korytarzy i przejść, z której osoba niewtajemniczona nie może znaleźć wyjścia. Labirynt miasta można odczytać tu bardziej metaforycznie jako plątanina, gmatwanina (dróg, przejść, wydarzeń, zjawisk), zawiła sytuacja. Labirynt metropolii jest więc bogatym treściowo obrazem.

Istotna jest w tym kontekście warstwa ikonograficzna prac. artysta wplata bowiem w mozaikę form znaki, symbole które są nieodłączną częścią wizualnej warstwy miasta. Składa się to na popularną postmodernistyczną interpretacje miasta jako palimpsestu/pisma/języka. Jego mieszkańca zaś jako czytelnika. Znaki często są zaczerpnięte z współczesnej sfery życia miasta. W cyklu 4 obrazów przedstawiających symbole marek samochodowych z których artysta tworzy dekoracyjne ornamenty. Te rozpoznawalne powszechnie znaki są nieodłączną częścią ikonosfery miasta. Są tworem i śladem obecności człowieka. Są również świadectwem  zmian jakie zachodzą w wizualnej sferze miasta na przestrzeni wieków jak i symbolem współczesnego stylu życia.

Obrazy Artura Przebindowskiego prezentowane były na wystawie pt. 10 NOWYCH OBRAZÓW w galerii Arttrakt

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6