Obrazy Ryszarda Grzyba, Eugeniusza Minciela, Jarosława Modzelewskiego, Zdzisława Nitki na wystawie Nowa Ekspresja w CSW Toruń.

Wystawa prezentuje twórczość artystów z kręgu niezależnej sztuki lat 80. XX w tzw. „Nowych Dzikich”. Jest to nurt w sztuce, który zapoczątkowali artyści niemieccy w latach 80. Był wyrazem sprzeciwu wobec sztuki konceptualnej, abstrakcji geometrycznej i minimalizmu. Cechą charakterystyczną Neoekspresjonistów jest wyrażanie uczuć, posługiwanie się emocjami, ekspresją i intuicją. Obrazy są często formą collage’ów, malowane ekspresywnymi, silnymi, a czasem pozornie niedbałymi pociągnięciami pędzla. Przedstawiają żywe, agresywne i osobiste widzenie świata wyrażając raczej spontaniczne odczucia niż konkretne idee.

Artyści i Artystki: Sylwester Ambroziak, Krzysztof M. Bednarski, Mirosław Filonik, Zbigniew Maciej Dowgiałło, Edward Dwurnik, Waldemar Fydrych Major, Anna Gruszczyńska, Ryszard Grzyb, Bożena Grzyb-Jarodzka, Marek Kijewski i Kocur, Grzegorz Klaman, Leszek Knaflewski, Paweł Kowalewski, Mariusz Kruk, Jacek Kryszkowski, Łódź Kaliska, Eugeniusz Markowski, Eugeniusz Minciel, Jarosław Modzelewski, Zdzisław Nitka, Wiesław Obrzydowski, Włodzimierz Pawlak, Pomarańczowa Alternatywa, Sławomir Ratajski, Józef Robakowski, Krzysztof Skarbek, Marek Sobczyk, Leon Tarasewicz, Wojciech Tracewski, Jerzy Truszkowski, Sławomir Witkowski, Ryszard Woźniak.

Więcej o wystawie

Należy wspomnieć, że w ramach wystawy „Nowa Ekspresja” zaprezentowane zostały dwie odrębne wystawy indywidualne: Ryszarda Grzyba i Zdzisława Nitki, które stanowiły szerszy pokaz twórczości tych artystów.

Artyści zaprezentowani na wystawie przez kuratora Krzysztofa Stanisławskiego to bez wątpienia  czołowe postacie nurtu Nowej Ekspresji w Polsce. Nie sposób oprzeć się jednak wrażeniu, że zabrakło na wystawie kilku nazwisk niezwykle ważnych dla tego ruchu, jak chociażby Jacka Sroki, Pawła Jarodzkiego czy Tomasza Ciecierskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prac artystów z kręgu Nowej Ekspresji: