Jarosław Modzelewski

Jarosław Modzelewski (ur. 8 października 1955 w Warszawie) – polski malarz, rysownik, pedagog.

W latach 1970–1975 uczęszczał do Technikum Elektroniczno-Mechanicznego w Zespole Szkół Elektronicznych, które ukończył z tytułem technika elektronika o specjalności: elektroniczne maszyny matematyczne. Jednocześnie uczęszczał na zajęcia ogniska plastycznego w Pałacu Młodzieży.

Studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uzyskując w 1980 roku dyplom w pracowni prof. Stefana Gierowskiego.

W okresie od lipca 1980 do maja 1981 odbywał służbę wojskową w Łodzi, wraz z Markiem Sobczykiem.

Jarosław Modzelewski był współzałożycielem „Gruppy” i uczestniczył w jej wystawach 1982–1983. Współredagował organ Gruppy „Oj dobrze już” (1984–1988). Od 1982 pracuje jako pedagog w macierzystej uczelni. Na jesieni 1984 przebywał wraz z Markiem Sobczykiem na stypendium w Niemczech Zachodnich. W latach 90. prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem i Piotrem Młodożeńcem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie.

W początkowym okresie twórczości tworzył obrazy abstrakcyjne, niekiedy posługując się szablonami. W latach 1986–1989 tworzył realistyczne obrazy figuralne nacechowane nastrojem surrealizmu.

W latach dziewięćdziesiątych malarstwo Modzelewskiego charakteryzowało się schematycznością ujęcia postaci ludzkich.

Jarosław Modzelewski nazywany jest „malarzem ikon codzienności”. W swoich obrazach podejmuje wątki polityczne, literackie, historyczne czy egzystencjalne. Poza człowiekiem, któremu poświęca najwięcej uwagi, interesuje go także martwa natura i pejzaż.

W 2016 roku odbyła się w galerii Arttrakt wystawa Jarosława Modzelewskiego pt. „Dlaczego czas mija, dlaczego mija czas?”

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9