Jarosław Modzelewski – Zasłony

tempera jajowa, 2023, 110 x 150 cm.

Opis

Jarosław Modzelewski, Zasłony, 2023, tempera jajowa, 110 x 150 cm.

Obraz prezentowany przez Galerię Arttrakt podczas wystawy artysty „Spotkanie z obrazami” w 2023 roku: Jarosław Modzelewski „Spotkanie z obrazami” – ARTTRAKT