Tomasz Koclęga Consequi desideravit

Consequi desideravit, 46 x 20 x 25 cm, brąz, kamień złoto

Opis

Tomasz Koclęga Consequi desideravit, 46 x 20 x 25 cm, brąz, kamień złoto. Artysta poszukuje nowych kontekstów poprzez łącząc materiały takie jak : brąz, szkło, kamień.
Najnowszymi, kolorowymi pracami, Koclęga wkracza w nowe obszary artystycznych poszukiwań. Artysta barwi rzeźby z brązu na różne kolory. Już nie tylko forma, gest i różnorodność użytych materiałów, ale również kolor budują przekaz. Łącząc różne materiały artysta kontynuuje stosowane wcześniej rozwiązania technologiczne.

Człowiek Tomasza Koclęgi to everyman pozbawiony twarzy, zmaga się z przeciwnościami losu i z bolesnością ciężaru cielesności. Wizerunek człowieka w prezentowanych na wystawie pracach jest celowo zdeformowany. Ciało w rzeźbach jest nienaturalnie powykręcane, człowiek uchwycony w dynamicznej pozie próbuje sprostać stawianym przed nim wyzwaniom. Consequi desideravit w tłumaczeniu na język polski oznacza „chciał osiągnąć”.