Kasia Mądalska – szkic do „Rosario” 4

Szkic do „Rosario”, 34x28cm, technika własna, 2021

Kategoria: