Kasia Mądalska – szkic do „Rosario” 3

Szkic do „Rosario”, 30 x 21cm, technika własna, 2021

Kategoria: