Artur Przebindowski „10 nowych obrazów”

Artur Przebindowski „10 nowych obrazów”

Wystawa Artur Przebindowski 10 nowych obrazów Obrazy przedstawiające kadry z wielomilionowych miast, będące specyficznym labiryntem, analityczna przestrzeń miejska zapisana jako spójny układ znaków plastycznych, a także piktogramy współczesnej ikonosfery miasta, to...