Adam Martyniak, „Ustrój Ruderalny”

Adam Martyniak, „Ustrój Ruderalny”

Wystawa Adam Martyniak Ustrój Ruderalny Najnowszy projekt Adama Martyniaka może być traktowany jako manifestacja wolności materii, uniezależnionej od kultu struktur myślowych, wielkich teorii, a z drugiej strony możliwości jej zawłaszczenia i inicjacji jej swobodnych...