Po co są galerie sztuki?

Podróżując po miastach, zarówno tych małych, jak i dużych można natknąć się na galerie sztuki. Czasami są to piękne loftowe wnętrza budynków w centrum miasta, które były budowane z myślą o sztuce. Innym razem są to zaadaptowane przestrzenie dawnych budowli jak np. latarnia morska, spichlerz czy kamienica. Jedne galerie prezentują obrazy, inne rzeźby, kolejne w swojej przestrzeni ukazują sztukę użytkową.

Widok wystawy - Let it burn
To jest taki gatunek - Jankowski

Ale czym tak naprawdę jest galeria sztuki i jakie są jej funkcje?

 

 

Jak podaje słownik języka polskiego „galeria jest salonem wystawowym, w którym sprzedaje się dzieła sztuki”. Pierwsza definicja tego słowa brzmi: „kolekcja dzieł sztuki istniejąca jako samodzielna instytucja lub stanowiąca dział w muzeum”.
Mówiąc najogólniej, galeria zajmuje się prezentowaniem i promowaniem szeroko pojętej sztuki. Galeria Arttrakt w swoim głównym założeniu zajmuje się promocją i sprzedażą sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł malarskich. Ponadto uczestniczy też w targach sztuki jak np. Warszawskie Targi Sztuki. Galeria Arttrakt w swoich działaniach łączy twórczość klasyków polskiej sztuki współczesnej z młodymi twórcami, którzy dopiero debiutują w artystycznym świecie.
Jednakże, nie możemy zapomnieć, że nie każda galeria zajmuje się sprzedażą sztuki. Galerie dzielą się na publiczne i prywatne. Galerie publiczne w odróżnieniu od prywatnych nie sprzedają dzieł sztuki, jedynie je prezentują, czyli zajmują się wystawiennictwem, ewentualną reklamą. Prywatne natomiast, sprzedają dzieła i odgrywają role pośrednika między potencjalnym kolekcjonerem a artystą.

Jak wynika też z samej definicji słowa „galeria”, zajmuje się ona gromadzeniem sztuki i udostępnianiem swoich zbiorów szerszej publiczności. Co więcej, galerie sztuki współczesnej bardzo często organizują spotkania z artystami czy różnego rodzaju aukcje (Aukcja „Przełam się sztuką” w Galerii Arttrakt1). Ponadto instytucje te bardzo często wydają katalogi zarówno artystów (np. katalog Małgorzaty Kosiec) jak i wystaw indywidualnych i zbiorowych (np. Planety w mojej głowie). Niektóre z nich tak jak Galeria Arttrakt organizują również wydarzenia o charakterze popularnonaukowym angażujące zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Galerie sztuki, szczególnie galerie sztuki współczesnej promują twórców młodego pokolenia, którzy dzięki galeriom mają szanse zaistnieć w artystycznym świecie.

 

Galerzyści zajmują się też doradztwem przy tworzeniu prywatnych kolekcji oraz doborem obrazów do poszczególnych wnętrz – salonu, biura czy jadalni. Podkreślić należy, że nabywając dzieło sztuki przez galerie otrzymujemy poradę i wstępną selekcję tego, co warto kupić. Ludzie pracujący w galerii posiadają wiedze i doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej sztuki, przez co są w stanie doradzić, w co inwestować.
Kupując obraz w galerii, należy mieć świadomość, że w cenę obrazu wliczona jest również marża galerii. Co właściwie składa się na marże galerii? Odpowiadając na to pytanie – są to wszelkiego rodzaju działania promocyjne, opracowania krytyczne, koszty prowadzenia galerii i dokumentacja pracy artysty.

Jaklewicz-jesteś sarną na ich polowaniu, wernisaż
Grzyb-Wielcy niewidzialni

Podsumowując…

W odpowiedzi na pytanie tytułowe, można stwierdzić, że galerie sztuki są po to, aby ludzie mogli obcować ze sztuką, szczególnie współczesną, która budzi niemałe kontrowersje. Kolejnym argumentem jest fakt, że galerie pomagają zaistnieć młodym twórcom i pomóc im wejść w artystyczny świat.
Podsumowując, galeria jest miejscem spotkań ludzi ze sztuką oraz przestrzenią do swobodnych rozmów na jej temat. Co więcej, jest przestrzenią, w której każdy człowiek może wejść w świat artysty i kontemplować dzieła sztuki. Mało tego może w galerii nabyć dzieło sztuki do własnego wnętrza i cieszyć się nim na co dzień.

 

Aleksandra Tęgowska