O Galerii

Wrocławska Galeria Sztuki Współczesnej ARTTRAKT założona została w 2010 roku przez Idę Smakosz-Hankiewicz – kuratorkę i historyczkę sztuki. Głównym obszarem działań Galerii jest sprzedaż i promocja sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa. Organizujemy wystawy, zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Wydajemy katalogi , organizujemy aukcje sztuki i wydarzenia o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym (warsztaty artystyczne dla dzieci, zajęcia plastyczne, udział w Nocy Muzeów). Galeria uczestniczy w targach sztuki oraz w szerzej zakrojonych wydarzeniach artystycznych – kilkukrotnie była partnerem Europejskiego Festiwalu Szkła czy dedykowanego sztuce rysunku – Think Tank lab Triennale; współpracowała również z Muzeum Współczesnym Wrocław czy krakowską Galerią Zderzak.
W swojej działalności Galeria stara się łączyć zainteresowanie twórczością artystów powszechnie uznanych, klasyków polskiej sztuki współczesnej z działaniami mającymi na celu odkrywanie i promowanie twórców młodych, niekiedy dopiero debiutujących.

Założenia i misja

Chcielibyśmy aby galeria była miejscem spotkań i rozmów o sztuce, miejscem w którym wspiera się wszelkie formy aktywności, co przyczynia się do popularyzacji sztuki w naszym społeczeństwie. Ważną rolę odgrywa tu praca u podstaw, której celem jest zainteresowanie sztuką i współudział w budowaniu rynku sztuki.

Obok działalności promocyjnej

Galeria zajmuje się również

Sprzedażą dzieł sztuki

Doradztwem przy tworzeniu kolekcji

Doborem obrazów do biur i lokali użytkowych