Tadeusz Dominik

Tadeusz Dominik urodził się w 1928 roku w Szymonowie, zmarł 20 maja 2014 roku. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1946-1951. Dyplom uzyskał w 1953 roku w pracowni prof. Jana Cybisa. Jeszcze przed otrzymaniem dyplomu został asystentem w pracowni prof. Wacława Waśkowskiego na Wydziale Grafiki. W Akademii przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego (1988). Dwukrotnie w latach 1971-1974 i 1987-1989 był dziekanem Wydziału Malarstwa ASP. Bezpośrednio po studiach Tadeusz Dominik zajmował się grafiką, a od połowy lat pięćdziesiątych uprawia malarstwo i tkaninę artystyczną. Debiutował w 1951 roku na VII Wystawie Plastyki w Radomiu. Jego pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Zachęcie w roku 1957. Debiut zagraniczny to pokaz prac (cykl drzeworytów pt. Macierzyństwo) na XXVIII Biennale Biennale Wenecji w 1956 roku.

Obrazy Tadeusza Dominika znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, a także w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de Bellas Artes w Caracas, Museum Albertina w Wiedniu, Stedelijk Museum w Amsterdamie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2