Lech Twardowski

Lech Twardowski – urodzony w 1952 w Brodnicy. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni malarstwa prof. Zbigniewa Karpińskiego. W 1983 wyjechał do Paryża, skąd w 1995 roku powrócił do Wrocławia.Jego obrazy i obiekty znajdują się w zbiorach Musée National d’Art Moderne w Paryżu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. W swojej twórczości wykorzystuje różne techniki i media, współpracuje z muzykami, interesuje się przestrzenią teatralną.

Główną dziedziną i materią twórczości Lecha Twardowskiego jest malarstwo, przekracza on jednak i zdecydowanie rozszerza jego granice. W swojej twórczości bazuje na formie i kolorze. Definiuje na nowo swoją malarską praktykę, niejednokrotnie łącząc ją z innymi technikami. Wykorzystuje również  media elektroniczne. Bardzo świadomie podejmował w ten sposób dialog z tradycją ekspresjonistyczną w sztuce oraz tradycją malarstwa w ogóle, testując jego możliwości w poszukiwaniu prawdy i energii gestu, obrazu, rzeczy, ale też odbioru. Tworzone instalacje oraz kompozycje przestrzenne określa jako „środowiska energetyczne”. Jest również inicjatorem i pomysłodawcą akcji performerskich i happeningowych, stosuje enwironmentalne interwencje i interesuje się przestrzenią sceniczną.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8