Józef Hałas – Notatki

Notatki, tekst autorski napisany na maszynie, gwasz, 32 x 15 cm, w oprawie 43×27 cm, 1983

Opis