Kasia Mądalska – szkic do „Rosario” 2

Szkic do „Rosario”, 100 x 70 cm, technika własna, 2021

Kategoria: