Kasia Mądalska – szkic do „Rosario”

Szkic do „Rosario”, 30 x 21, technika własna, 2021

Kategoria: