Izabela Kita Podwodny spacer

Podwodny spacer, 30 x 30 cm, akryl, 2020

Kategoria:

Opis

Izabela Kita, Podwodny spacer, 30 x 30 cm, akryl, 2020