Wystawa

Adam Martyniak

Ustrój Ruderalny

Najnowszy projekt Adama Martyniaka może być traktowany jako manifestacja wolności materii, uniezależnionej od kultu struktur myślowych, wielkich teorii, a z drugiej strony możliwości jej zawłaszczenia i inicjacji jej swobodnych dalszych przemian. Prace pokazywane na wystawie sytuują się na pograniczu malarstwa i formy przestrzennej. Istotą staje się materiał – substancja niemalarska – masa bitumiczna, olej lniany, dyspresja asfaltowa, rzeczy znalezione oraz sam proces twórczy, w którym dużą rolę odgrywa przypadek. Paradoksalnie materia dzieła, procesy jakim zostanie poddana w czasie, zestawiona jest z geometrycznymi podziałami kompozycyjnymi, co stanowi pewną próbę okiełznania materii. Prace Martyniaka są niejako kolejnym ogniwem przemian – przemian, które sygnalizuje sam tytuł wystawy. Ruderalny to przymiotnik odnoszący się do terenów wyniszczonych przez działalność człowieka, które charakteryzuje specyficzna flora – ruderalna. Taką roślinność cechuje najwyższa tolerancja na niekorzystne warunki wytworzone przez człowieka. Jest ona naszym najwierniejszym kompanem w ciągle nabierającym prędkości obrocie materią. W odniesieniu do siedlisk, ruderalnymi nazywamy przydroża, wydepczyska, pobocza autostrad, torowiska, dworce, porty, szczeliny murów, dachów, dróg, hałdy górnicze, poprzemysłowe oraz wysypiska śmieci. Artysta zdaje się więc pytać: „Co jest kolejnym ogniwem tych przemian? Co może być kolejnym ich produktem?”

Adam Martyniak

10.04.2015-05.05.2015

kuratorka: Ida Smakosz-Hankiewicz

Artysta

Adam Martyniak

Ur. w 1988r. w Kędzierzynie – Koźlu. Związany z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Dyplomant pracowni Malarstwa prof. Piotra Błażejewskiego, ad. Anny Kołodziejczyk oraz pracowni Multimediów prof. Pawła Jarodzkiego

PREZENTOWANE NA WYSTAWIE

Obrazy

Adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław

Godziny otwarcia

Wtorek - Piątek: 14:00 – 18:00
Sobota: 11:00 – 15:00

Zobacz nas na