TRIENNALE WROCŁAW 2015-16
Think Tank lab Triennale Międzynarodowy Festiwal Współczesnego Rysunku

Nasilające się zainteresowanie najbardziej bezpośrednim sposobem zapisu, jakim jest rysunek, jego stała obecność na urodzajnych marginesach sztuki i wyrazista na jej salonach, stwarza potrzebę szczególnego skupienia na nim swojej uwagi. Prezentacja i próba opisania rysunku jako wyodrębnionej jakości to karkołomne zadanie, obciążone ułomnościami myślenia klasyfikującego. Zamiast forsowania definicji, których wartość i przydatność nie posiada stabilnej natury, pragniemy zaprezentować istniejące współcześnie strategie rysunkowe, bez akcentowania szczególnej roli takiego lub innego narzędzia czy techniki. Rysunek przez znaczną część publiczności jest postrzegany jako zjawisko dobrze znajome, posiadające raczej kameralny charakter. Nie chcemy burzyć tego wyobrażenia, ale na pewno chcemy je wzbogacić i zaktualizować.

Open Call / Think Tank lab Triennale, International Festival of Contemporary Drawing jest otwartym konkursem skierowanym do artystów zamieszkałych w kraju lub poza jego granicami. Hasło konkursu to: RYSUNEK JAKO OBIEKT ZAWIERAJĄCY WIEDZĘ. Jego celem jest prezentacja różnych form działań rysunkowych i około rysunkowych. Jest to konkurs na realizację do przestrzeni Galerii Arttrakt i Mieszkanie Gepperta we Wrocławiu. Chcemy zaprezentować wartościowe i nowatorskie działania w obszarze rysunku, które pozwolą opisać obecny stan poszukiwań twórczych w tym zakresie. Ideą sekcji Open Call jest wspieranie i promocja artystów dla których rysunek jest jednym z najważniejszych środków wypowiedzi, szczególnie twórców młodego pokolenia, jednak zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich twórców działających w obszarze sztuk wizualnych zainteresowanych konkursem.

08.01.2016 r. Jury Open Call, odbywającego się w ramach Think Tank lab Triennale Międzynarodowy Festiwal Rysunku Współczesnego, w składzie:

Natalia Lach - Lachowicz
Dobromiła Błaszczyk
Sylwia Krason
Przemek Pintal
Ida Smakosz - Hankiewicz
Anna Stec
Daniela Tagowska
Krzysztof Wałaszek
Kama Wróbel

wyłoniło po długich obradach, trzech laureatów:

Filip Berte - laureat Nagrody Głównej ufundowanej przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prof. Piotra Kielana.

Marcin Czarnopyś - laureat Nagrody Galerii Arttrakt

Fabien Lédé - laureat Nagrody pisma Contemporary Lynx

Gratulujemy zwyciężcom i uczestnikom wystawy konkursowej
Kuratorem wystawy odbywającej się w Galerii Mieszkanie Gepperta, Galerii Arttrakt i Galerii Tętno jest Kama Wróbel.

Autor

International Festival of Contemporary Drawing

Linki

http://ttt.wroclaw.pl/

https://www.facebook.com/Think-Tank-lab-Triennale-502812636534008/timeline

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2016-01-08

2016-02-08

Galeria ARTTRAKT

mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Ofiar Oświęcimskich i Placu Solnego we Wrocławiu, w odbudowanej po wojnie części renesansowej kamienicy, należącej niegdyś do wrocławskiego patrycjusza Heinricha von Rybisha, notabene kolekcjonera dzieł sztuki.

Po wojnie, w mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy mieszkał i pracował Eugeniusz Geppert- artysta malarz, założyciel i pierwszy rektor wrocławskiej PWSSP wraz z żoną Hanną Krzetucką- malarką, inicjatorką ogólnopolskiego Konkursu im. Eugeniusza Gepperta.

Adres:
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław
kom. 502581905
galeria@arttrakt.pl
Godziny otwarcia:
wtorek-piątek 12:00 - 18:00
sobota-11:00-15:00