Wystawa „Konfrontacje” prezentuje wybór 17  obrazów powstałych w ramach kilku  cykli malarskich  z lat 2000-2009 ( min. Mury Przeszłości, Budowanie Tożsamości, Konfrontacje). To co łączy wszystkie prace to zainteresowanie człowiekiem i ukazanie go w  spektrum podstawowych zagadnień egzystencjalnych. Dla starszych prac punktem odniesienia  jest czas, pamięć, biografia jako czynniki kształtujące i determinujące ludzką tożsamość. W nowym  cyklu artysta posuwa się  nieco dalej – analizuje struktury językowe, zmiany w obrębie komunikacji międzyludzkiej jak i zmiany sposobów przekazu w dzisiejszych czasach, co ma swoje przełożenie również w sztuce współczesnej-część prac odnosi się więc do powstałych w ostatnich czasach dzieł, czy projektów znanych, polskich artystów. Na wystawie konfrontujemy prace nowsze ze starszymi, aby ukazać, że choć zmienia się sposób malarskiej wypowiedzi to prace te nadal stanowią spójną ideografię śląskiego artysty, który kreśli własną  opowieść o człowieku i człowieczeństwie.
 W pracach Ireneusza Walczaka odnaleźć można echa ekspresjonizmu, malarstwa amerykańskiego po 1945 r., czy inspiracje twórczością Francisa Bacona. Artysta posługuje się takimi środkami wyrazu jak zdecydowane "czyste" skontrastowane kolory, mocna, wyraźna linia rysunku oraz zróżnicowana faktura. Patrząc na nowe prace, z lat 2008, 2009 roku można zauważyć coraz większą precyzje w sposobie malowania detali, specyficzną multiplikacje poszczególnych przestawień, czy zabieg wypełniania całej przestrzeni obrazu fragmentami tekstów.  Centrum kompozycji zajmuje  zazwyczaj postać ludzka, która tworzy tło lub punkt odniesienia dla mniejszych przedstawień figuratywnych umieszczonych w oddzielnych kwadratach. Ważną rolę w kompozycji obrazów odgrywają  prostokątne lub kwadratowe pola czystych kolorów,  które wychodzą przed pierwszy plan obrazu i formują się w przestrzenne wariacje. Pola te stanowią ramę dla głównego przedstawienia, lub wprowadzają podziały i rytmizują całość  kompozycji.  Prace z lat 2008-2009 także zyskują  cechy obiektów przestrzennych- poprzez wprowadzenie trzeciego planu malarskiego na bokach płócien. Tam również pojawiają się mniejsze przedstawienia, które odczytywać można jako komentarze, swoiste malarskie notatki do głównego tematu.
  Malarstwo Ireneusza Walczaka porusza zagadnienia dotyczące relacji międzyludzkich, wzajemnej komunikacji , przepływu informacji. Podejmuje problem wykluczenia, i samotności  jednostki uwikłanej w procesy społeczne, ekologiczne, polityczne ukazując jednocześnie obawy i poczucie wyobcowania jakich doświadczamy w obliczu pośpiechu i natłoku informacji, w sytuacji nieustannych zmian  generowanych przez dzisiejsze czasy.
Twórczość Walczaka mówi również o budowaniu  tożsamości, o procesie kształtowania własnego ja i własnej historii, a także o wpływie jaki ma na nas nasza przynależność kulturowa i społeczna.

Autor

Ireneusz Walczak

Links

Ireneusz Walczak

Start date

End date

2010-05-14

2010-06-04

ARTTRAKT GALLERY

ARTTRAKT Gallery is located at the intersection of Ofiar Oświęcimskich Street and Solny Square in Wrocław, in a part of a Renaissance tenement house reconstructed after the II World War. It used to belong to a Wrocław patrician, Heinrich von Rybish, n.b. an art collector. After the War, the flat on the first floor of the building was a home of Eugeniusz Geppert – an artist, painter, founder and the first Rector of the State Higher School of Visual Arts (PWSSP); he lived and worked there together with his wife, Hanna Krzetucka – a painter and initiator of Eugeniusz Geppert Competition.

 

 

Address:
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław
Mobile: 502581905
Email: galeria@arttrakt.pl
Opening hours:
Tuesday – Friday: 14:00-18:00;
Saturday: 11:00-15:00