Wystawa indywidualna laureata poprzedniej edycji konkursu Triennale Rysunku Wrocław 2016. Filip Berte koncentruje się w swoich projektach na zagadnieniu tożsamości kulturowej, kwestii wykluczeń i palącym od kilku lat w Europie problemie uchodźców. Część swojego projektu zrealizuje właśnie z nimi.

Artysta wizualny i architekt (urodzony w 1976 r. w Ghent) stał się znany szerszej publiczności dzięki długofalowemu projektowi Eutopia, w którym pokazał Europę jako byt polityczny, przedstawiony w postaci domu, gdzie każdy pokój odzwierciedla inny aspekt kontynentu. Margines, migracja i koncepcja granicy to tylko niektóre z głównych tematów charakteryzujących jego pracę. W 2011 roku Filip Berte otrzymał Nagrodę Wschodniej Flandrii w kategorii Sztuk Wizualnych. W 2016 roku został laureatem nagrody Głównej w konkursie open call w ramach Think Tank lab Triennale – obecnie Triennale Rysunku Wrocław. W projekcie Un-Home/Moving Stones, Berte kontynuuje swoją krytyczną praktykę twórczą, koncentrując się na mechanizmie wyłączenia i wykluczenia imigrantów przybywających do Europy Zachodniej.

Wystawa Filipa Berte w ramach tegorocznej edycji Triennale Rysunku Wrocław pokazuje proces rozwoju zwycięskiego projektu poprzedniej edycji Triennale. Instalacja zaaranżowana w przestrzeni Galerii Arttrakt nawiązywać będzie do wizyty artysty w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku pod Warszawą. Na tydzień przed otwarciem wystawy Filip Berte przeprowadzi tam warsztaty dla przebywających na terenie ośrodka imigrantów. Zobaczymy również wideo prezentujące obrazy wykonane przy pomocy camera obscura powstałe w toku długofalowego projektu Un-Home/Moving Stones.
-----

Visual artist and architect (born in 1976 in Ghent) who became known to the wider audience for his long-term project Eutopia, in which he likened Europe to a political entity represented as a house, in which every room reflected a different aspect of the continent. Margin, migration and border are but a few of the main subjects which dominate his work. In 2011, Filip Berte received the Province of East Flanders Award of Fine Arts. In 2016, he won the Grand Prix in the open call contest organised as part of Think Tank lab Triennale – currently Wrocław Drawing Triennial. In the Un-home/Moving Stones project, Berte further develops his critical artistic practice, focusing on the mechanism of exclusion of immigrants who migrate to Western Europe.

Filip Berte's exhibition featuring in this year's edition of Wrocław Drawing Triennial will show the development of the winner project of the previous edition. His installation set up in the hall of the Arttrakt Gallery will evoke the artist's trip to the Centre for Foreigners in Podkowa Leśna-Dębak near Warsaw, where Berte will run a series of workshops for the residents of the centre in a week prior to his exhibition. The audience will also see a video featuring the pictures taken by a camera obscura in the course of Berte's long-term Un-home/Moving Stones project.

A solo exhibition of the winner of the open call contest which was organised as part of the previous edition of Wrocław Drawing Triennial 2019. In his projects, Filip Berte focuses on cultural identity, exclusion and the burning refugee problem in Europe. The artist will invite refugees to collaborate with him on the project.

kuratorka/curator: Daniela Tagowska
-----
14.06 – 5.07.2019
otwarcie/opening: 14.06.2019, g. 16:00

Autor

Filip Berte

Links

Start date

End date

2019-06-14

2019-07-06

ARTTRAKT GALLERY

ARTTRAKT Gallery is located at the intersection of Ofiar Oświęcimskich Street and Solny Square in Wrocław, in a part of a Renaissance tenement house reconstructed after the II World War. It used to belong to a Wrocław patrician, Heinrich von Rybish, n.b. an art collector. After the War, the flat on the first floor of the building was a home of Eugeniusz Geppert – an artist, painter, founder and the first Rector of the State Higher School of Visual Arts (PWSSP); he lived and worked there together with his wife, Hanna Krzetucka – a painter and initiator of Eugeniusz Geppert Competition.

 

 

Address:
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
50-069 Wrocław
Mobile: 502581905
Email: galeria@arttrakt.pl
Opening hours:
Tuesday – Friday: 14:00-18:00;
Saturday: 11:00-15:00